• Hotline:+66 089 632 9365 , Office:+66 038 029 734

Glove Machine Parts

Single Roller Conveyor Chain

Glove Machine Parts

Double Roller Conveyor Chain

Glove Machine Parts

Double Former Holder Set

Glove Machine Parts

Single Former Holder Set

Glove Machine Parts

Holder Opener.

Glove Machine Parts

Holder Disc.

Glove Machine Parts

Batten Tray Lock.

Glove Machine Parts

Batten Guide Roller.

Glove Machine Parts

TOP MACHINE is principally involved in turnkey glove manufacturing projects; mainly dipping machines, supporting machines, accessories and process consultancy.

TOP MACHINE ยินดีให้คำปรึกษาโครงการโรงงานผลิตถุงมือไนไตรท์แบบครบวงจร ออกแบบเครื่องจักรผลิตถุงมือยางเครื่องสนับสนุนอุปกรณ์เสริมและที่ปรึกษากระบวนการผลิต ติดตั้งเครื่องผลิตถุงมือยางไนไตรท์ โดยทีมงานวิศกรมืออาชีพ